Truyện của HanMinhThien

Đăng bởi: HanMinhThien

137 - 12 - 7

Một phe bảo vệ con người và một phe tiêu diệt con người. Hai trường phái đối lập Hai quan điểm