Truyện của HanTruong207

Đăng bởi: HanTruong207

53 - 9 - 7

Tự chôn vùi bản thân nơi tâm tối nhất để người mình yêu được sống nhưng tiếc người ấy chẳng

Đăng bởi: HanTruong207

10 - 1 - 1

Một chút tình mọt chút cố chấp cuối cùng tạo thành chấp niệm cả đời.

Đăng bởi: HanTruong207

48 - 6 - 9

Dựa trên một câu chuyện tạm coi là có thật và bị cường hóa mạnh. Chú ý có H+ Thụ thích