Truyện của Hayate_Kushin

Đăng bởi: Hayate_Kushin

1163 - 38 - 6

Đọc rồi biết

Đăng bởi: Hayate_Kushin

193 - 13 - 3

Đọc rồi biết

Đăng bởi: Hayate_Kushin

11 - 0 - 2

Đọc rồi biết

Đăng bởi: Hayate_Kushin

182 - 2 - 2

Đọc rồi biết

Đăng bởi: Hayate_Kushin

26 - 0 - 2

Đọc rồi biết

Đăng bởi: Hayate_Kushin

366 - 60 - 7

Sẽ ra sao nếu Naruto thông minh? Nếu cậu giấu đi sự thông minh đó Cậu sở hữu sức mạnh to

Đăng bởi: Hayate_Kushin

202 - 17 - 2

Đọc rồi biết