Truyện của Heralin_Bwi

Đăng bởi: Heralin_Bwi

2954 - 154 - 11

"Huhu em bị đứt tay rồi cậu ơi" "Mày ngu thế? Làm gì mà để đứt tay hả?" ---------------------------------------------------- "Cậu ơi em được

Đăng bởi: Heralin_Bwi

76 - 29 - 5

Athena Carlsson tỉnh giấc, nhỏ không biết nơi đây là đâu. Chỉ thấy sau khi tỉnh dậy, thân thể hoàn