Truyện của Hieungoc113

Đăng bởi: Hieungoc113

448 - 37 - 4

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Thể loại: Xuyên việt giá không, đam mỹ, cổ đại, ngọt, hỗ sủng, hạn chế ngược

Đăng bởi: Hieungoc113

112 - 15 - 1

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Thể loại: Đam mỹ, tự công tự thụ,(chủ thụ), linh hồn trọng sinh, 2 trong

Đăng bởi: Hieungoc113

272822 - 23495 - 84

Dịch giả: Đình Hiểu Ngọc (@hieungoc113) Trước mắt, tui chờ truyện từ các nhóm dịch, nhưng mà tiến độ ra

Đăng bởi: Hieungoc113

21061 - 1512 - 13

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Tên truyện: Khoái xuyên chi nhiệm vụ không cố định. Thể loại: Khoái xuyên, ABO,

Đăng bởi: Hieungoc113

375 - 62 - 3

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, văn phụ tử, chủ thụ, nhất thụ lưỡng công, niên

Đăng bởi: Hieungoc113

1125 - 108 - 7

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Tên truyện: Mao Cầu Ngươi Đừng Nháo!!! Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, xuyên không dị giới,

Đăng bởi: Hieungoc113

32367 - 2998 - 21

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc A... ta đây mới dời nhà ... hiện tại thì mông đang dính ở nơi này

Đăng bởi: Hieungoc113

19910 - 1687 - 10

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc Tên truyện: Cầu Các Người Buông Tha Nam Phụ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, viễn tưởng