Truyện của HiiKaa

Đăng bởi: HiiKaa

4899 - 418 - 10

Ngươi muốn trở nên mạnh hơn? Ngươi muốn được trả thù những người đã phản bội ngươi? Ngươi muốn lấy lại mọi

Đăng bởi: HiiKaa

55927 - 4619 - 56

Takahashi Kiyoshi, 17 tuổi, luôn bị bắt nạt khi đi học. Hoàn cảnh gia đình cậu? Trong lớp cậu không