Truyện của Hikariasano

Đăng bởi: Hikariasano

2641 - 279 - 14

Năm 2198, một viên thiên thạch không lồ bay xuống trái đất mang theo một phép màu kì lai khiến

Đăng bởi: Hikariasano

32952 - 3069 - 55

Hikari Asano trong buổi khai giang đầu năm, cậu bị triệu hồi tới 1 thế giới khác cùng với