Truyện của Hikariasano

Đăng bởi: Hikariasano

1300 - 121 - 11

Năm 2198, một viên thiên thạch không lồ bay xuống trái đất mang theo một phép màu kì lai khiến

Đăng bởi: Hikariasano

22885 - 2174 - 51

Hikari Asano trong buổi khai giang đầu năm, cậu bị triệu hồi tới 1 thế giới khác cùng với