Truyện của HimiHaruka

Lời hứa

Writing

Đăng bởi: HimiHaruka

4072 - 426 - 29

Trong cuộc đời này có thề bạn không có được cái này nhưng bạn sẽ được cái khác, đó đã