Truyện của HimiHaruka

Lời hứa

Writing

Đăng bởi: HimiHaruka

1940 - 142 - 22

Trong cuộc đời này có thề bạn không có được cái này nhưng bạn sẽ được cái khác, đó đã