Truyện của Hina1306

Lời hứa

Writing

Đăng bởi: Hina1306

248 - 18 - 5

"Tôi nắm chặt tay thằng bé: - ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện. - chuyện gì ạ?? - đừng bao giờ