Truyện của HnVThiBo

Đăng bởi: HnVThiBo

22 - 14 - 3

"Cuộc chiến giữa con người và quái vật, đã làm mất đi thăng bằng giữa các dòng thời gian. Những