Truyện của Hogekog

Đăng bởi: Hogekog

14 - 6 - 1

Phần giới thiệu và văn án ở chương một. thỉnh vào xem. Đây là lần đầu tiên ta viết truyện

Đăng bởi: Hogekog

53943 - 2097 - 31

Đọc rồi biết hihi

Đăng bởi: Hogekog

617 - 141 - 4

Bianco Shii _ Nữ sát thủ tự do được cả thế giới biết đến với tên gọi

Đăng bởi: Hogekog

9913 - 883 - 13

Vô đọc thì biết

Đăng bởi: Hogekog

3782 - 427 - 9

Vì mình rất thích bộ phim này nên mình sẽ viết bộ đồng nhân này để thay đổi kết cục

Đăng bởi: Hogekog

3266 - 290 - 10

Đọc rồi biết ahihi

Đăng bởi: Hogekog

104 - 33 - 3

Hố mới a bà con Lại một thành viên nữa của đại gia đình Cà na xí muội được sinh

Đăng bởi: Hogekog

371 - 38 - 4

E... tou... tại vì mị thấy truyện này hay nhưng ít người viết quá nên mị tự làm một bộ

Đăng bởi: Hogekog

1198 - 89 - 6

Đọc đi là biết.

Đăng bởi: Hogekog

3412 - 265 - 9

lại một hố mới nữa