Truyện của Hogekog

Đăng bởi: Hogekog

573 - 39 - 4

Đọc đi là biết.

Đăng bởi: Hogekog

2196 - 207 - 9

Đọc rồi biết ahihi

Đăng bởi: Hogekog

2120 - 187 - 7

lại một hố mới nữa

Đăng bởi: Hogekog

1653 - 199 - 7

Vì mình rất thích bộ phim này nên mình sẽ viết bộ đồng nhân này để thay đổi kết cục

Đăng bởi: Hogekog

602 - 103 - 5

Ahihi. Mới đọc truyện này không lâu. Thấy khá hay nên mị quyết định làm bộ đồng nhân này. Dù

Đăng bởi: Hogekog

7391 - 676 - 12

Vô đọc thì biết

Đăng bởi: Hogekog

1509 - 146 - 7

thêm một hố mới mặc dù không biết có lắp được không -_-

Đăng bởi: Hogekog

437 - 56 - 4

dù biết là một khi đã mở hố thì rất khó để lắp do cái bệnh lười của mị. Nhưng

Đăng bởi: Hogekog

60 - 10 - 2

E... tou... tại vì mị thấy truyện này hay nhưng ít người viết quá nên mị tự làm một bộ

Đăng bởi: Hogekog

26850 - 1436 - 18

Cô... một cô gái đã trai qua mọi thứ. Đau khổ, buồn bã, phẫn nộ... không gì là chưa trải