Truyện của HongPhcHNguyn

Đăng bởi: HongPhcHNguyn

26665 - 402 - 8

Bạn nghĩ sao về các nữ phụ??? Lẳng lơ, nhu nhược, mưu mô hay lương thiện?? Bạn nghĩ sao về các sát

Đăng bởi: HongPhcHNguyn

11 - 4 - 1

Ngày hôm qua, Tôi và anh bước đi trên đoạn đường đầy nắng Ngày hôm nay, Tôi một mình bước đi cùng tử