Truyện của Hungthdg1234

Đăng bởi: Hungthdg1234

197 - 23 - 5

Một thanh niên số nhọ đang trên đường từ trường về nhà dẫm phải vỏ chuối ai đó ném té