Truyện của HuySubin

Đăng bởi: HuySubin

6766 - 566 - 51

Yoshino Yuuki là một "Cựu Thần" của Trái Đất trong hơn 2.000 năm nay. Nhưng cái chức này cũng chỉ