Truyện của HuySubin

Đăng bởi: HuySubin

4563 - 421 - 46

Yoshino Yuuki là một "Cựu Thần" của Trái Đất trong hơn 2.000 năm nay. Nhưng cái chức này cũng chỉ