Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

106 - 26 - 2

- Tác giả: Shin_Chan (Wattpad) -Thể loại: hiện đại, đam mỹ, 1x1, sủng, phúc hắc trung khuyển công x tạc mao

Đăng bởi: HuynCao814

5091 - 451 - 3

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, hài, ngọt, không ngược, H, HE, nhất thụ nhất công, sủng thụ

Đăng bởi: HuynCao814

1888 - 136 - 3

Chương đầu là do mik xin unnie theVeuBT bộ "Đẹp lắm cưng à!" ONESHOT -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung

Đăng bởi: HuynCao814

365 - 49 - 2

- Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ấm áp, sủng, not ngược, nhất thụ nhất công, H, HE,

Đăng bởi: HuynCao814

3340 - 635 - 14

-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook

Đăng bởi: HuynCao814

43850 - 5803 - 109

Thể loại: Đam mỹ trọng sinh cổ đại,1x1, ấm áp ngọt ngào, HE, H, not ngược, nhất thụ nhất công,

Đăng bởi: HuynCao814

31285 - 4785 - 64

-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, 1x1, ấm áp, lấy nhu thắng cương, H, HE.

Đăng bởi: HuynCao814

28328 - 2607 - 58

-Thể loại: hiện đại, đam mỹ, 1x1, ấm áp, H, HE

Đăng bởi: HuynCao814

14335 - 1844 - 45

Thể loại: Hiện đại, boy x boy, 1 x 1, ấm áp, thoải mái ngọt văn, hài hước, thổ

Đăng bởi: HuynCao814

1445 - 159 - 5

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, sủng, ngọt, H, HE, nhất công nhất thụ. -Nhân vật: Jeon Jungkook x