Truyện của HuynhPhuong2k3

Đăng bởi: HuynhPhuong2k3

4 - 0 - 2

Là những dòng suy nghĩ chẳng viết thành tên...

Đăng bởi: HuynhPhuong2k3

1080 - 129 - 13

Cậu như ánh mặt trời soi chiếu cho từng cơn gió... Những cơn gió yêu cậu tha thiết. Rồi cậu