Truyện của HuynhPhuong2k3

Đăng bởi: HuynhPhuong2k3

8 - 1 - 2

Là những dòng suy nghĩ chẳng viết thành tên...