Truyện của HwaYuuki

Đăng bởi: HwaYuuki

4042 - 491 - 36

Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, ôn nhu thụ Editor: Maru chan Thánh Khuê bất ngờ cứu được Ưu Huyễn đang

Đăng bởi: HwaYuuki

1844 - 100 - 6

Đọc rồi biết ^^

Đăng bởi: HwaYuuki

104 - 19 - 4

Tác giả: Mạn Li Thể loại: hiện đại,kinh điển ngược văn, 1×1, tra công, ngược thân ngược tâm, BE Editor: Lệ Cung

Đăng bởi: HwaYuuki

554 - 59 - 7

Tác giả: Hi Nguyệt công tử Editor: Coldy Văn án Kim Thánh Khuê sinh nhật mười tám tuổi đêm đó bị bá đạo

Đăng bởi: HwaYuuki

5281 - 392 - 18

Author : Prologue Link : jacquelynnshin.wordpress.com Bản gốc : Đã hoàn Bản edit : Đã hoàn

Đăng bởi: HwaYuuki

2190 - 138 - 4

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cao H( mua hahaha ) Author: Vong Liễu

Đăng bởi: HwaYuuki

7938 - 908 - 53

Author : Sakura Shan Thể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ, băng sơn lãnh khốc si tình tra công, mỹ