Truyện của HyperMuteki

Đăng bởi: HyperMuteki

2613 - 207 - 1

phần tiếp theo của chương 189

Đăng bởi: HyperMuteki

57836 - 4679 - 78

Hơn 9 vạn kỷ nguyên kể từ sau cái chết của Kiêu Hoành Nhân Đế 7 vạn kỷ nguyên kể từ

Đăng bởi: HyperMuteki

586256 - 43277 - 200

Người vì ai mà chiến đấu? Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì? Như một bạo quân tàn khốc thiếu