Truyện của HyperMuteki

Đăng bởi: HyperMuteki

276075 - 26085 - 171

Người vì ai mà chiến đấu? Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì? Như một bạo quân tàn khốc thiếu