Truyện của HyperMuteki

Đăng bởi: HyperMuteki

9176 - 1507 - 46

Hơn 9 vạn kỷ nguyên kể từ sau cái chết của Kiêu Hoành Nhân Đế 7 vạn kỷ nguyên kể từ

Đăng bởi: HyperMuteki

457140 - 36761 - 200

Người vì ai mà chiến đấu? Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì? Như một bạo quân tàn khốc thiếu

Đăng bởi: HyperMuteki

1297 - 155 - 1

phần tiếp theo của chương 189