Truyện của HyperMuteki

Đăng bởi: HyperMuteki

1808 - 179 - 1

phần tiếp theo của chương 189

Đăng bởi: HyperMuteki

31154 - 3404 - 70

Hơn 9 vạn kỷ nguyên kể từ sau cái chết của Kiêu Hoành Nhân Đế 7 vạn kỷ nguyên kể từ

Đăng bởi: HyperMuteki

502063 - 40326 - 200

Người vì ai mà chiến đấu? Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì? Như một bạo quân tàn khốc thiếu