Truyện của Ikarosa

Đăng bởi: Ikarosa

396319 - 20275 - 200

Một học sinh bình thường bỗng bị triệu hồi tới thế giới của kiếm và phép thuật,mà cứ đọc tất

Đăng bởi: Ikarosa

102600 - 11336 - 137

Ngươi là ai? Ngươi sinh ra đã là một nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhân loại! Nơi đâu có