Truyện của Ikarosa

Đăng bởi: Ikarosa

432785 - 21297 - 200

Dị giới không chào cũng chẳng mờ lời? Chỉ trong chốc lát đã đem hắn trở về miền đất cũ. Hắn

Đăng bởi: Ikarosa

120847 - 12090 - 148

Ngươi là ai? Ngươi sinh ra đã là một nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhân loại! Nơi đâu có