Truyện của Ikarosa

Đăng bởi: Ikarosa

453371 - 22594 - 200

Dị giới không chào cũng chẳng mờ lời? Chỉ trong chốc lát đã đem hắn trở về miền đất cũ. Hắn

Đăng bởi: Ikarosa

133792 - 13023 - 155

Ngươi là ai? Ngươi sinh ra đã là một nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhân loại! Nơi đâu có