Truyện của Ikarosa

Đăng bởi: Ikarosa

127794 - 12483 - 152

Ngươi là ai? Ngươi sinh ra đã là một nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhân loại! Nơi đâu có

Đăng bởi: Ikarosa

443077 - 21807 - 200

Dị giới không chào cũng chẳng mờ lời? Chỉ trong chốc lát đã đem hắn trở về miền đất cũ. Hắn