Truyện của IndigoGris

Đăng bởi: IndigoGris

439 - 13 - 3

By NaYmCo. Translated by AnkarayaSamura. Translated into Vietnamese by Shizuma chan. Beta by Tử Đinh Hương Link: http://www.fanfiction.net/s/5489118/1/In_bSilence_b

Đăng bởi: IndigoGris

2620 - 184 - 29

Tác giả: 汐薙 - Shio Nagi Eng: http://nanofate.us/content/das Tự translate tự đọc. Vui lòng không đem truyện của mình đăng tải ở