Truyện của Ishiroji_Hanoko

Đăng bởi: Ishiroji_Hanoko

456 - 77 - 12

Nhìn cái tiêu đề đi, dont ask me (DROP)

Đăng bởi: Ishiroji_Hanoko

3 - 2 - 1

Oneshot đầu tiên a~~ Xin mina ném đá nhẹ tay~~ Warning: SE

Đăng bởi: Ishiroji_Hanoko

59 - 9 - 3

Một rạp xiếc chỉ xuất hiện vào nửa đêm... 12 con người được "chọn"... 1 cuộc truy đuổi giữa người và ??? "

Đăng bởi: Ishiroji_Hanoko

276 - 24 - 14

Đây là nơi các bạn có thể trút bầu tâm sự cùng với những câu chuyện xàm của Me