Truyện của JankSeven

Đăng bởi: JankSeven

858 - 89 - 4

K

Đăng bởi: JankSeven

10264 - 1293 - 19

Eunji: 19t con của một gia đình giàu có. Cha là chủ tịch của 1 côg ty bất động sản

COVERS

Writing

Đăng bởi: JankSeven

291 - 22 - 11

Những câu nói hay. Bản quyền không thuộc quyền sở hữu của mình. Tất cả đều do sưu tầm mà có. Jank

Đăng bởi: JankSeven

5243 - 735 - 18

Một người mẹ đơn thân có phần bảo thủ và một nhân viên công sở hoạt bát, luôn quan tâm