Truyện của JankSeven

Đăng bởi: JankSeven

11050 - 1312 - 19

Eunji: 19t con của một gia đình giàu có. Cha là chủ tịch của 1 côg ty bất động sản

COVERS

Writing

Đăng bởi: JankSeven

365 - 23 - 11

Những câu nói hay. Bản quyền không thuộc quyền sở hữu của mình. Tất cả đều do sưu tầm mà có. Jank

Đăng bởi: JankSeven

1104 - 97 - 6

K

Đăng bởi: JankSeven

6062 - 790 - 19

Một người mẹ đơn thân có phần bảo thủ và một nhân viên công sở hoạt bát, luôn quan tâm