Truyện của JankSeven

COVERS

Writing

Đăng bởi: JankSeven

245 - 20 - 10

Những câu nói hay. Bản quyền không thuộc quyền sở hữu của mình. Tất cả đều do sưu tầm mà có. Jank

Đăng bởi: JankSeven

795 - 85 - 4

K

Đăng bởi: JankSeven

9903 - 1286 - 19

Eunji: 19t con của một gia đình giàu có. Cha là chủ tịch của 1 côg ty bất động sản

Đăng bởi: JankSeven

4821 - 693 - 18

Một người mẹ đơn thân có phần bảo thủ và một nhân viên công sở hoạt bát, luôn quan tâm