Truyện của Jinbalyoh

Đăng bởi: Jinbalyoh

15175 - 1378 - 62

Trăng Với Người Vẫn Như Cũ (*) - Tác giả: Mễ Nháo Nháo -Thể Loại: BHTT, CHỦ THỤ, HĐ, Sư Sinh, yêu

Đăng bởi: Jinbalyoh

50326 - 3089 - 68

Hí hí có VIP rồi nên mị đi khắp nơi tìm hố ngon để nhảy. Bộ này là tác phẩm mới

Đăng bởi: Jinbalyoh

29767 - 3230 - 23

[BHTT][XuyênThư][HĐ] Nữ Chủ Cao Quý Lãnh Diễm -----Văn án: Có cái tin tức xấu: Ngốc bạch ngọt nữ chính hắc hóa. Còn

Đăng bởi: Jinbalyoh

3736 - 778 - 25

Thiên Đạo Thù Tình Hữu Tình Thiên ( Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình P2) Tác giả: Khinh Niên ---------Đây là

Đăng bởi: Jinbalyoh

23158 - 2426 - 85

[BHTT][HĐ] Bạn cùng phòng của ta là Tử Thần! [LinhDịCổQuái] Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu Thể loại: BHTT, HĐ, Linh dị

Đăng bởi: Jinbalyoh

40470 - 3320 - 176

NẾU BẠN ĐÃ CHÁN NỮ VƯƠNG THỤ, BĂNG SƠN THỤ, NGỰ TỶ THỤ, VẬY HÃY ĐẾN ĐÂY VÀ CÙNG THƯỞNG

Đăng bởi: Jinbalyoh

69951 - 6313 - 50

Lão Bà Ngươi Thật Bổng! Thể loại: BHTT, HĐ, Nguyên Phối x Tiểu Tam, Trinh Thám điều tra phá án Tác giả:

Đăng bởi: Jinbalyoh

7987 - 564 - 53

[BHTT]Tuyệt Sắc Tác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Hiện Đại, Minh Tinh, Chủ thụ, Thụ truy công, HE, Ngọt, sủng -----

Đăng bởi: Jinbalyoh

94274 - 7835 - 77

Có nhiều bạn nhờ mình up QT bộ này lắm, mà mình chưa đọc nên mua UP lên để mọi

Đăng bởi: Jinbalyoh

34824 - 1457 - 31

[BHTT][HĐ] Buổi tối không muốn tăng ca. tác giả: Ta đi đánh Ai Cập - --- Đây là