Truyện của Jrrn68

Đăng bởi: Jrrn68

808 - 69 - 5

Giới thiệu: Satan dẫn theo toàn bộ thủ hạ dưới địa ngục đánh lên thiên đàng. - Trong lúc đánh

Đăng bởi: Jrrn68

15649 - 1549 - 31

Giới thiệu: - Hắn, từng là một sinh vật vô danh tồn tại đầu tiên trên trái đất trước cả kỷ