Truyện của Jrrn68

Đăng bởi: Jrrn68

94266 - 6704 - 68

Hắn từng là một sinh vật vô danh tồn tại đầu tiên trên trái đất trước cả kỷ Jura. Khi thiên