Truyện của Jrrn68

Vô Ngã

Writing

Đăng bởi: Jrrn68

126 - 28 - 2

Tiểu thạch đầu trong một lần cơ duyên ở gần một vị tiên nhân lúc đột phá mà hấp thụ

Đăng bởi: Jrrn68

132662 - 8619 - 83

Hắn, từng là một sinh vật vô danh tồn tại đầu tiên trên trái đất trước cả kỷ Jura. Khi thiên