Truyện của JulyAmi87

Đăng bởi: JulyAmi87

178 - 40 - 10

Tổng hợp truyện đã mình đã review. Hơ hơ, mình là 1 reviewer nghiệp dư. Và có thể một số mảng khác

Đăng bởi: JulyAmi87

179 - 37 - 2

Nãy mô tả dài lắm mà sao mất tiêu rồi? Thôi để bổ sung sau!

[Ami] Artbook

Writing

Đăng bởi: JulyAmi87

6300 - 1725 - 63

Đơn giản là chuyển nhà từ fb qua wp. Lưu giữ những bức tranh từ thời đi học. Bây giờ đã quá

Đăng bởi: JulyAmi87

939 - 286 - 26

"Hạnh phúc là biết tìm kiếm niềm vui dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất!" Mình đang phân vân giữa hai

Đăng bởi: JulyAmi87

122 - 26 - 3

Khởi thơ (Ami): Một phiến hoa vì gió kia mà lạc Một chút tình sao nỡ bạc giai nhân Hoa tàn tâm lạnh

Đăng bởi: JulyAmi87

270 - 26 - 3

Tập hợp One Shot: 1. Đồ vật nổi loạn 2. Mộng hoa đào 3. Cây bàng kể chuyện

Đăng bởi: JulyAmi87

167 - 46 - 4

Dành cho những ngày buồn - Thơ thì tự sáng tác. - Quote thì có cả sưu tầm.

Đăng bởi: JulyAmi87

47 - 21 - 3

Lưu để dành. Những truyện đã đọc, sẽ đọc hoặc không định đọc :D Sơ lược một chút cảm nhận về những

Đăng bởi: JulyAmi87

177 - 53 - 7

Event Collab độc quyền của Ami và em Đông về mảng write và review. Thời gian bắt đầu: 06/02/2019 Thời gian kết

Đăng bởi: JulyAmi87

6999 - 706 - 52

#ByAmi