Truyện của Jun_KYO_1507

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

9 - 1 - 2

couple chính_ Khải Nguyên couple phụ_Thiên Hoành số chương_đang lết 😂 thể loại:đam mỹ,thê nô công,đáng yêu thụ,ngược,ngọt,có H nhẹ,HE,... Ai dị ứng thể

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

10 - 2 - 1

Xuyên không,nhân thú,... Jun chuyển ver chưa xin phép vui lòng không đem ra ngoài

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

25 - 8 - 3

au:Jun(ú) Ú ta quyết định lật thuyền Ú ship YuanKai-XiHong😂 au mong mọi người ủng hộ au xìe xìe ta zha