Truyện của Jun_KYO_1507

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

42 - 10 - 4

au:Jun(ú) Ú ta quyết định lật thuyền Ú ship YuanKai-XiHong😂 au mong mọi người ủng hộ au xìe xìe ta zha

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

26 - 5 - 3

couple chính_ Khải Nguyên couple phụ_Thiên Hoành số chương_đang lết 😂 thể loại:đam mỹ,thê nô công,đáng yêu thụ,ngược,ngọt,có H nhẹ,HE,... Ai dị ứng thể