Truyện của Juny_Sama

Đăng bởi: Juny_Sama

95 - 18 - 5

Những câu chuyện đáng sợ nên đọc về đêm??? :D Phải chăng là Cryptic??? :D Gồm nhiều thể loại Creepy vcl :D Mong

Đăng bởi: Juny_Sama

13 - 4 - 1

Họ chán sống lắm rồi... . "CỨU RỖI TÔI ĐI!" . "Cha mẹ chẳng bao giờ hiểu cho tôi cả..." . "CHẾT - CHẾT - CHẾT!!!" . "Phải