Truyện của KOTEX2008

Đăng bởi: KOTEX2008

46 - 0 - 3

Đây là 1 câu chuyện nói về tình cảm giữa một chủ tịch giàu có và một cô gái lao