Truyện của KOTEX2008

Đăng bởi: KOTEX2008

68 - 5 - 3

Đây là 1 câu chuyện nói về tình cảm giữa một chủ tịch giàu có và một cô gái lao