Truyện của KatsukaraChini

Đăng bởi: KatsukaraChini

22188 - 2000 - 29

Một thực thể cao cấp Một thực thể mạnh nhất Sức mạnh không lường được Thần cũng phải cúi đầu. Đó là một

Đăng bởi: KatsukaraChini

5010 - 365 - 16

Một vị thần vì quá mạnh nên không có đối thủ và quá chán nên xuống nhân giới chơi. Do