Truyện của KatsukaraChini

Đăng bởi: KatsukaraChini

8927 - 1031 - 28

Một thực thể cao cấp Một thực thể mạnh nhất Sức mạnh không lường được Thần cũng phải cúi đầu. Đó là một

Đăng bởi: KatsukaraChini

3336 - 241 - 16

Một vị thần vì quá mạnh nên không có đối thủ và quá chán nên xuống nhân giới chơi. Do