Truyện của KensaiPendragon

Đăng bởi: KensaiPendragon

30956 - 2641 - 29

Isamada Kangaki, một sát thủ của dòng họ Isamada, đã chết khi bị bại lộ thông tin và cố gắng