Truyện của KimDan-ssi

Đăng bởi: KimDan-ssi

335 - 64 - 2

Tác phẩm: Trung Cung Lệnh Tác giả: Xin gọi ta Đê Điều Quân Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, Thanh triều, cung

Đăng bởi: KimDan-ssi

666 - 93 - 1

Tên tác phẩm: Nữ vương, ta là nô lệ của người Tác giả: Nam Cung Dạ Ly Thể loại: BHTT, chuyên nhất

Đăng bởi: KimDan-ssi

476226 - 42193 - 180

Tên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa