Truyện của KimDan-ssi

Đăng bởi: KimDan-ssi

920 - 114 - 1

Tên tác phẩm: Nữ vương, ta là nô lệ của người Tác giả: Nam Cung Dạ Ly Thể loại: BHTT, chuyên nhất

Đăng bởi: KimDan-ssi

594962 - 49863 - 180

Tên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa

Đăng bởi: KimDan-ssi

34123 - 5391 - 64

Tác phẩm: Trung Cung Lệnh Tác giả: Xin gọi ta Đê Điều Quân Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, dã sử, Thanh