Truyện của KimDan-ssi

Đăng bởi: KimDan-ssi

636466 - 51873 - 180

Tên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa

Đăng bởi: KimDan-ssi

5373 - 969 - 23

Tác phẩm: Quy Tự Dao Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, chính kịch dã sử, phong cách cổ

Đăng bởi: KimDan-ssi

39204 - 5854 - 66

Tác phẩm: Trung Cung Lệnh Tác giả: Xin gọi ta Đê Điều Quân Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, dã sử, Thanh