Truyện của Kingest1

Đăng bởi: Kingest1

14755 - 1648 - 60

Sống Một Đời Hạnh Phúc nói về nhân vật chính là Vương Tử Tuấn . Kiếp trước Vương Tử Tuấn

Đăng bởi: Kingest1

29817 - 4269 - 77

Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja dựa trên bối cảnh Naruto bộ truyện . Đây là một