Truyện của Kisaki-Iris

Đăng bởi: Kisaki-Iris

660 - 85 - 7

Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, trong một sự cố mà vô tình cùng bị

Đăng bởi: Kisaki-Iris

71036 - 5836 - 61

Xuyên qua các thế giới khác nhau, mỗi thế giới lại là một câu chuyện Muốn xem hệ thống bán manh, Muốn

Đăng bởi: Kisaki-Iris

7803 - 633 - 21

Mạt thế là bối cảnh thui a!!! Mời mọi người nhảy hố vui vẻ!!! =v= Thêm một vote là thêm một động

Đăng bởi: Kisaki-Iris

80 - 8 - 3

Có nhu cầu cần nữ chính ôn nhu, lương thiện, mời ra ngoài Có nhu cầu tìm nam chính bá đạo,