Truyện của Kisaki-Iris

Đăng bởi: Kisaki-Iris

4 - 1 - 1

Lang Tinh vô duyên vô cớ bị truyền tống đến một thế giới lạ cùng sự xuất hiện đột ngột

Đăng bởi: Kisaki-Iris

7424 - 629 - 21

Mạt thế là bối cảnh thui a!!! Mời mọi người nhảy hố vui vẻ!!! =v= Thêm một vote là thêm một động

Đăng bởi: Kisaki-Iris

61530 - 5035 - 55

Xuyên qua các thế giới khác nhau, mỗi thế giới lại là một câu chuyện Muốn xem hệ thống bán manh, Muốn

Đăng bởi: Kisaki-Iris

553 - 72 - 6

Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, trong một sự cố mà vô tình cùng bị