Truyện của Kisaragi1402

Đăng bởi: Kisaragi1402

598 - 57 - 5

作为 np 总攻渣攻他硬不起来 (Tác vi np tổng công tra công tha ngạnh bất khởi lai) - 咸鱼蹦跳 (Hàm Ngư Bính

Đăng bởi: Kisaragi1402

3160 - 60 - 30

(Drop bản QT) - Tên: Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi / 学渣同桌不需要安慰 / Học tra đồng trác

Đăng bởi: Kisaragi1402

2062 - 321 - 29

- Tên: Vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ / 平平无奇四师弟 / Bình bình vô kỳ tứ

Đăng bởi: Kisaragi1402

56 - 4 - 2

Dùng để tổng hợp thông báo cho các bạn dễ đọc. Bạn nào muốn hỏi han hay góp ý gì cũng

Đăng bởi: Kisaragi1402

31 - 1 - 4

Tổng hợp đoản văn đam mỹ và không CP (thị giác nam, không có tình cảm gái trai) nhiều thể

Đăng bởi: Kisaragi1402

273 - 24 - 7

- Tên: Tiệm bán sệch toy / 成人用品店 / Thành nhân dụng phẩm điếm - Tác giả: Ha Ha Ha Ha

Đăng bởi: Kisaragi1402

284 - 39 - 14

(Tác giả xóa văn) - Tên: Con đường sinh sôi của trùng tộc / 虫族繁衍之路 / Trùng tộc phồn diễn chi

Đăng bởi: Kisaragi1402

2 - 0 - 1

- Tên: Sáu năm trong sòng bạc, con đường làm người chia bài / 赌场六年,荷官之路 / Đổ tràng lục

Đăng bởi: Kisaragi1402

26 - 3 - 3

- Tên: Sau khi không cần theo cốt truyện / Bất nhu yếu tẩu kịch tình chi hậu - Tác giả:

Đăng bởi: Kisaragi1402

1137 - 52 - 78

(Bộ trước: Game show tử vong: Tiên điên xinh đẹp https://my.w.tt/ioSviCdHqY) - Tên: Game show tử vong: Ác ma lý tính