Truyện của Kisaragi1402

Đăng bởi: Kisaragi1402

3234 - 257 - 71

Bao gồm các đồng nhân tổng hợp (Kiểu đưa ra một tình huống rồi thay từng anh vào diễn) của

Đăng bởi: Kisaragi1402

705 - 15 - 25

- Tên: Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi / 学渣同桌不需要安慰 / Học tra đồng trác bất nhu

Đăng bởi: Kisaragi1402

28 - 2 - 1

- Tên: Kết và cướp / 结与劫 / Kết dữ kiếp - Tác giả: Đồi / 颓 - Nguồn: Bị Tấn Giang

Đăng bởi: Kisaragi1402

175 - 9 - 7

- Tên: Kim chủ nói anh ta chơi mệt rồi muốn tìm tôi kết hôn / Kim chủ thuyết tha

Đăng bởi: Kisaragi1402

987 - 147 - 40

- Tên: Tôi bị em ruột ép yêu / 我被亲弟弟强制爱了 / Ta bị thân đệ đệ cưỡng chế yêu - Tác

Đăng bởi: Kisaragi1402

220 - 13 - 6

- Tên: Tra công trùng sinh vào chính mình đồng nhân / 渣攻重生到了自己的同人文里 / Tra công trọng sinh đáo liễu

Đăng bởi: Kisaragi1402

68 - 18 - 14

- Tên: Con đường sinh sôi của trùng tộc / 虫族繁衍之路 / Trùng tộc phồn diễn chi lộ - Tác giả:

Đăng bởi: Kisaragi1402

44 - 4 - 2

Dùng để tổng hợp thông báo cho các bạn dễ đọc. Bạn nào muốn hỏi han hay góp ý gì cũng

Đăng bởi: Kisaragi1402

2993 - 41 - 12

牛郎店打工日记 (Ngưu lang điếm đả công nhật ký) - 卡门 (Carmen) https://goo.gl/YPuEDH (Vì bộ này mình đã lên kế hoạch edit nên

Đăng bởi: Kisaragi1402

120 - 17 - 4

- Tên: Bọn họ đều yêu tôi / Tha môn đô ái ngã / 他们都爱我 - Tác giả: Chim Cánh Cụt