Truyện của Kolwski

Đăng bởi: Kolwski

192923 - 17831 - 79

Đây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả

Đăng bởi: Kolwski

253 - 31 - 9

Hắn lúc nào cũng đói. Warning: Truyện có yếu tố bạo lực, xuất hiện ngôn ngữ thô tục. Xin vui lòng

Đăng bởi: Kolwski

3459 - 455 - 19

Tôi không muốn tin vào một con quỷ độc ác đeo trên mình vỏ bọc người tốt. Nhưng tôi vẫn

Đĩ

Writing

Đăng bởi: Kolwski

691 - 65 - 7

Em chỉ là một con ả sống nhờ ăn đêm, em không thuộc về chốn ánh sáng lộng lẫy kiêu

Phản bội

Writing

Đăng bởi: Kolwski

47 - 6 - 2

''Lựa chọn hạnh phúc nhất cho mọi người là gì?" Warning: Truyện có yếu tố bạo lực, lạm dụng tình dục,