Truyện của Kolwski

Đăng bởi: Kolwski

80 - 8 - 3

Xuất điểm từ tầng lớp thấp hèn nhất, tôi không có gì cả. Không có năng lực ma thuật, tôi

Đăng bởi: Kolwski

203784 - 18989 - 79

Đây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả