Truyện của Kolwski

Đăng bởi: Kolwski

381 - 42 - 9

Hắn lúc nào cũng đói. Warning: Truyện có yếu tố bạo lực, xuất hiện ngôn ngữ thô tục. Xin vui lòng

Đĩ

Writing

Đăng bởi: Kolwski

829 - 72 - 7

Em chỉ là một con ả sống nhờ ăn đêm, em không thuộc về chốn ánh sáng lộng lẫy kiêu

Đăng bởi: Kolwski

3567 - 456 - 19

Tôi không muốn tin vào một con quỷ độc ác đeo trên mình vỏ bọc người tốt. Nhưng tôi vẫn

Đăng bởi: Kolwski

198859 - 18346 - 79

Đây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả

Phản bội

Writing

Đăng bởi: Kolwski

63 - 8 - 2

''Lựa chọn hạnh phúc nhất cho mọi người là gì?" Warning: Truyện có yếu tố bạo lực, lạm dụng tình dục,