Truyện của Kuma_TheWhiteDemons

Đăng bởi: Kuma_TheWhiteDemons

26727 - 2086 - 69

Kurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng.