Truyện của Kuma_TheWhiteDemons

Đăng bởi: Kuma_TheWhiteDemons

25898 - 2005 - 69

Kurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng.