Truyện của Kunya_Pendragon

Đăng bởi: Kunya_Pendragon

743 - 174 - 8

"kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, nhưng kẻ thắng chắc chắn là kẻ mạnh" Khi thế giới được chia làm

Đăng bởi: Kunya_Pendragon

112 - 43 - 4

ko biết vẽ nên xấu lắm

Đăng bởi: Kunya_Pendragon

44 - 32 - 2

Một thế giới mà ở đó có 3 dạng sống cao nhất : con người, thiên thần và ác quỷ.