Truyện của KurayamiNoTsuki

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

8 - 0 - 1

Ngã, ngã thị nhĩ đích ๖ۣۜMẹ đẻ: Sầu Vân Thương Ba 愁云伤疤 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngọt sủng, cưới trước yêu sau,

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

85 - 2 - 4

Tiền nhâm cao phàn bất khởi ngã ๖ۣۜMẹ đẻ: Chúc Ninh 祝宁 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Sinh tử, điềm văn, nhanh xuyên,

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

634 - 88 - 9

Tên Truyện ( Mới ) : Trọng Sinh Vị Lai Chi Tiểu Quái Vật ( 重生未来之小怪物 ) Tên Gốc : Nhi

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

8 - 0 - 1

Các Tiên Sinh Tiên sinh môn ๖ۣۜMẹ đẻ: Lý A Chu . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Vị lai giá không, Âu Mĩ, nam

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

5 - 0 - 1

Phảng sinh nhân hội mộng kiến thái dương mạ ๖ۣۜMẹ đẻ: Bố Đinh Quyển 布丁卷 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tinh tế, khoa

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

282 - 5 - 3

Nông Gia Tử ๖ۣۜMẹ đẻ: La Bặc Tinh 萝卜精 ๖ۣۜSố đo ba vòng: Sinh tử, tùy thân không gian, chủng điền

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

41 - 0 - 1

Chuyển giác ngộ đáo ái ๖ۣۜMẹ đẻ: Tư Mã Sách Thiên 司马拆迁 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Niên hạ, hiện đại, sinh tử,

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

301 - 5 - 2

_-_ ai không đọc thì né nhé, đừng report tội tôi. không thích thì kêu tôi gỡ xuống

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

50 - 1 - 3

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiên Môn 天下第一仙门 ๖ۣۜMẹ đẻ: Mộc Cận Manh Manh Đát 木槿萌萌哒 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủ công, cổ

Đăng bởi: KurayamiNoTsuki

517 - 19 - 9

Ác độc pháo hôi trọng sinh dĩ hậu ๖ۣۜMẹ đẻ: Bát Gia Đảng 八爷党 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn, vòng giải