Truyện của Kuroshiki_Hikari

Đăng bởi: Kuroshiki_Hikari

636 - 64 - 2

Cô Đơn là tên tôi và cũng là cuộc sống của tôi... ______________________________________________________ Tác giả: Kuroshiki Hikari ̀ CP: Chưa định CẢNH BÁO:

Đăng bởi: Kuroshiki_Hikari

68 - 12 - 1

Tinh Ấn Sự hiện diện tối cao, hơn cả thần Cô ta là bất bại vô địch......... ------------------------ Tác giả: Kuroshiki Hikari ̀ CP: Np?

Đăng bởi: Kuroshiki_Hikari

61 - 7 - 1

Ta là hiện thân của bóng tối. ° Tác giả: Kuroshiki Hikari ̀ CP: NP CẢNH BÁO: nhân vật có thể sẽ OCC. _________________ Ngày