Truyện của Kyle_McCullen

Đăng bởi: Kyle_McCullen

701 - 112 - 9

Một thế giới nơi mà ma thuật ngự trị _________ Nhân vật: từ fic tuyển của @akanzuki ( my sister )

Đăng bởi: Kyle_McCullen

8692 - 305 - 10

Tận cùng của vực thẳm, cái chết trỗi dậy. ___________ Tác phẩm đang trong quá trình remake