Truyện của LKHunter

Đăng bởi: LKHunter

45100 - 739 - 14

Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ,