Truyện của LKHunter

Đăng bởi: LKHunter

42228 - 637 - 13

Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ,