Truyện của LSLPTP

Đăng bởi: LSLPTP

23 - 4 - 2

Quá khứ tởn, hai năm bị gắn mắc gay xong đột nhiên lại trở thành gay bất đắc dĩ. 😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Đăng bởi: LSLPTP

15 - 4 - 1

Tạm dịch "lời van xin cuối cùng " Cốt truyện : Một nữ sinh biến mất bí ẩn, tin tức của