Truyện của LacDao2371

Đăng bởi: LacDao2371

136 - 14 - 4

- " Cho dù anh là huyết tộc thì sao, anh không có quyền yêu em hả?" - " Anh là