Truyện của Lanhbeeps

Đăng bởi: Lanhbeeps

173 - 72 - 2

"Đã từng nghe có quỷ trên đời này chưa" "Ừ, ta còn có chúng nữa đấy" Author: Hoàng thượng , You

Đăng bởi: Lanhbeeps

612 - 161 - 3

" If I say you are only selected 1, yes or yes ??" Author : Hoàng Thượng , You know ??

Đăng bởi: Lanhbeeps

65 - 54 - 2

"Đâu phải ai cũng có 1 tuổi trẻ đẹp , đâu phải ai cũng không nuối tiếc 1 thành xuân