Truyện của LapLeSa

Đăng bởi: LapLeSa

204 - 17 - 5

Truyện Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta hay còn tên gọi khác là Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em của

....

Writing

Đăng bởi: LapLeSa

11 - 0 - 1

chán

Đăng bởi: LapLeSa

73662 - 1702 - 52

---Trích--- Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là