Truyện của Laura_Artemis

Đăng bởi: Laura_Artemis

56 - 23 - 3

Chỉ là...sao hạ phàm lại là thế giới không có vũ hồn Lúc trước tỷ tỷ hạ phàm có vũ hồn

Đăng bởi: Laura_Artemis

15 - 3 - 1

( Những truyện nghĩ được văn án nhưng lười làm)

Đăng bởi: Laura_Artemis

42 - 7 - 1

Có người nói, tinh linh sinh ra để bảo hộ con người Có người nói, tinh linh thực hiện ước mơ