Truyện của LeNguyetThuongY

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

32 - 19 - 4

Tên khác: Thần bếp cuồng hậu. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, ngôn tình, nữ cường, hệ thống, cung đình, HE... Nguồn:

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

830 - 159 - 24

Editor: susublue Truyện chưa xin phép editor, thật có lỗi :( Tên truyện: Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

1826 - 342 - 49

Nguồn: https://truyencuatoi.com/threads/tam-trao-tien-the-chi-lu-2-vivibear.3149/ Edit & chuyển ngữ: Linh Mộc Yên Vũ (Mirae) Văn án: Ở trong quán trà gọi là Tiền Thế Kim Sinh

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

1566 - 245 - 71

Nguồn:http://truyencuatui.net/truyen/tam-trao-tien-the-chi-lu.html Văn án: Kiếp nạn của kiếp này thường thường đều bắt nguồn từ kiếp trước, có nhân tất có quả, không

Trả Test

Writing

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

183 - 35 - 7

Cái tên đã nói lên tất cả '-'

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

158 - 49 - 10

Xả linh tinh, xả bừa phứa, đỡ tốn dung lượng máy. Đừng vào đây làm gì :(

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

443 - 176 - 30

Lại một lần nữa tôi lại lôi truyện đi mà chưa xin phép editor :)) Thiện tai thiện tai. Nguồn: https://truyenyy.com/truyen/phuong-vu-giang-son/ Nàng

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

251 - 64 - 10

Truyện này của mị cực cực cực... kỳ liên quan tới truyện của @Saraella123 . Thực ra thì mị đã từng

My Artbook

Writing

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

877 - 294 - 25

Draw by: Lệ Nguyệt Thương Y (Lạc Lạc) Đây chỉ là bức tranh mị vẽ khi rảnh ấy mờ... Mị chỉ

Đăng bởi: LeNguyetThuongY

13 - 6 - 1

Design by: @Rosieteam @onlypinkrain _____________________ Tên truyện: Nhiên vương gia. Tác giả: Lệ Nguyệt Thương Y (Lạc Lạc). Thể loại: Đam mĩ, cổ đại,