Truyện của Lemonster05

Đăng bởi: Lemonster05

200 - 5 - 5

this book is made to appreciate Bennett Foddy's game quotes, Getting over it. please, enjoy A

Đăng bởi: Lemonster05

15 - 2 - 1

Hi stranger. It's been a while All credits to Kirsten Lepore

Đăng bởi: Lemonster05

22 - 1 - 1

Tên truyện: Cậu bé bán diêm Author: Jenny, còn gọi là vịt :3 Thể loại: One shot, buồn đau tim nhưng không

Đăng bởi: Lemonster05

27698 - 601 - 6

H hơi nặng ehehe, kì thị xin hãy click back Cre: Lolitagroup

Đăng bởi: Lemonster05

1 - 0 - 1

Kuro chỉ có duy nhất một công việc khi đông tới, hắn sẽ ở yên trong nhà và màng công

Đăng bởi: Lemonster05

24 - 1 - 1

_Em như một cành dương xỉ khô héo trong tiết trời dần chuyển lạnh cuối thu, tuy đã sắp rụi

Đăng bởi: Lemonster05

6 - 1 - 1

Lưu ý: Đây chỉ là bản thảo làm thử của bộ truyện Tận Cùng mà mình sẽ cho ra mắt