Truyện của Lilian_070817

Đăng bởi: Lilian_070817

138 - 13 - 13

Họ là những người bình thường Họ cùng sống trên Trái Đất Nhưng họ lại không biết về kiếp trước của mình

Đăng bởi: Lilian_070817

42 - 9 - 5

Cô là hotgirl của trường cấp đại học danh tiếng Trung Quốc cũng là tiểu thư của 1 tập đoàn

Đăng bởi: Lilian_070817

4003 - 283 - 25

Chia tay những người bạn ở Kalos Nhưng vẫn chưa kết thúc Nó mở ra 1 cuộc hành trình mới Bộ này