Truyện của Lilithalice

Duyên Âm

Writing

Đăng bởi: Lilithalice

37 - 3 - 2

Lời thề đã định khó lòng thay đổi. Ta sẽ gặp lại nàng cho dù hồn siêu phách tán.

Nhật Kí

Writing

Đăng bởi: Lilithalice

29 - 4 - 3

Không thể thay đổi quá khứ, nếu cứ cố gắng thay đổi. Ta sẽ phải trả giá bằng cái chết.

Đăng bởi: Lilithalice

68 - 7 - 8

Cuộc sống nhàm chán bỗng trở lên đầy màu sắc. Một con người một hồn ma.... có thể tiếp tục.

Đăng bởi: Lilithalice

106 - 17 - 4

Nếu là một bông hoa tôi ước mai tươi thắm. Nếu là một con chim tôi sẽ hót sẽ bay đến