Truyện của Lilithalice

Đăng bởi: Lilithalice

64 - 7 - 8

Cuộc sống nhàm chán bỗng trở lên đầy màu sắc. Một con người một hồn ma.... có thể tiếp tục.

Duyên Âm

Writing

Đăng bởi: Lilithalice

7 - 1 - 1

Lời thề đã định khó lòng thay đổi. Ta sẽ gặp lại nàng cho dù hồn siêu phách tán.

Nhật Kí

Writing

Đăng bởi: Lilithalice

28 - 4 - 3

Không thể thay đổi quá khứ, nếu cứ cố gắng thay đổi. Ta sẽ phải trả giá bằng cái chết.

Đăng bởi: Lilithalice

74 - 15 - 4

Nếu là một bông hoa tôi ước mai tươi thắm. Nếu là một con chim tôi sẽ hót sẽ bay đến